CONVOCATÒRIA A ELECCIONS PER RENOVAR JUNTA DIRECTIVA

El 16 de gener del 2016 es va dur a terme al nostre Club una reunió de socis, entre els temes tractats es va arribar a un acord per convocar eleccions i renovar la Junta Directiva, per tal motiu, es troba obert el registre de postulants al càrrec de President, Vice-president, Secretari i Tresorer. Per això es va crear una Junta Electoral, constituïda pels socis Óscar Fernández, Juan José López i Lluís Guimerà, els quals s’encarregaran de rebre les llistes de candidatures i portar endavant el procés electoral, el qual romandrà obert fins a 7 dies abans de la pròxima reunió, fixada per al dia 20 de febrer del 2016.

Deja un comentario