Jornadas d’acollida i Curs d’iniciació 2018

Recordem a totes les persones interessades en practicar el Tir amb Arc al nostre Club, que seguin el calendari de les Jornades d’acollida , las pròximas seràn: 21 de Gener; 25 de Febrer; 25 de Març; 22 de Abril; 27 de Maig; 17 de Juny; 15 de Juliol, en horari d’ 11 a 13 h en les instal·lacions del CACV, prèvia inscripció mitjançant correo electrònic adreçat a : lourdesyjavier@movistar.es

Curs d’iniciació

Informem que desprès d’aquesta jornada , els interessats podran realitzar un curs d’iniciació, de 8 hores de duració, dividit en 4 dissabtes i de 2 h cada un , el cronograma és el següent: 3 de Febrer;  10 de Març;  05 de Maig; 30 de Juny

Durant aquest curs , els alumnes obtindran els coneixaments bàsics per començar a practicar aquest esport : material, tipus d’arc. Modalitats, seguretat…

Finalitzat el curs els alumnes interessats podran associarse al CACV i obtenir la llicència federativa mitjançant el nostre club.

*  *  *

Recordamos a todas las personas interesadas en practicar Tiro con arco en nuestro club , que siguiendo el calendario de Jornadas de acogida, las próximas fechas serán: 21 de Enero; 25 de Febrero; 25 de Marzo; 22 de Abril; 27 de Mayo; 17 de Junio; 15 de Julio  en horario de 11 a 13h . en las instalaciones del CACV, previa inscripción a través de correo electrónico dirigido a : lourdesyjavier@movistar.es

Informamos que después de esta jornada de acollida los interesados podrán realizar un curso de iniciación , de 8 horas de duración, dividido en 4 Sábados de 2 hs cada uno, el cronograma será el siguiente: 3 de Febrero; 10 de Marzo; 05 de Mayo; 30 de Junio

Durante este Curso de Iniciación, los alumnos obtendrán los conocimientos básicos para empezar a practicar este deporte: material, tipos de arco, modalidades, seguridad …

Finalizado este curso los alumnos interesados pueden asociarse al CACV y obtener la licencia federativa a través de nuestro club.

Deja un comentario