jornadas d’acollida

Recordem a totes les persones interessades en practicar el Tir amb Arc al nostre Club, que seguin el calendari de les Jornades d’acollida , les properes dates seràn els diumenges 17 d’Setembre,  15 d’Octubre, 19 d’Novembre y 17 d’Desembre en horari d’ 11 a 13 h a les instal·lacions del CACV, prèvia inscripció mitjançant correo electrònic adreçat a : lourdesyjavier@movistar.es

Informem que desprès d’aquesta jornada , els interessats podran realitzar un curs d’iniciació, de 8 hores de duració, dividit en 4 dissabtes i de 2 h cada un , en dates i horaris Pre- establerts.

Durant aquest curs , els alumnes obtindran els coneixaments bàsics per començar a practicar aquest esport : material, tipus d’arc. Modalitats, seguretat…

el preu del curs d’Iniciació, ès de 100 € per alumne, inclou material, Carnet de cursetistes i assegurança.

Finalitzat el curs els alumnes interessats podran associarse al CACV i obtenir la llicència federativa mitjançant el nostre club.

*  *  *

Recordamos a todas las personas interesadas en practicar Tiro con arco en nuestro club , que siguiendo el calendario de Jornadas de acogida, las próximas fechas serán los domingos 17 de Septiembre, 15 de Octubre, 19 de Noviembre y 17 de Diciembre en horario de 11 a 13h . en las instalaciones del CACV, previa inscripción a través de correo electrónico dirigido a : lourdesyjavier@movistar.es

Informamos que después de esta jornada de acollida los interesados podrán realizar un curso de iniciación , de 8 horas de duración, dividido en 4 Sábados de 2 hs cada uno, en fechas y horarios Pre-Establecidos.

Durante este Curso de Iniciación, los alumnos obtendrán los conocimientos básicos para empezar a practicar este deporte: material, tipos de arco, modalidades, seguridad …

El precio del Curso de Iniciación, es de 100 euros por alumno, incluye material , Carnet de cursetista y seguro.

Finalizado este curso los alumnos interesados pueden asociarse al CACV y obtener la licencia federativa a través de nuestro club.

 

 

Deja un comentario