Lliga Social Aire Lliure 20-21

Les tirades de la lliga social seran obertes a tots els arquers federats , per incentivar la sana competició entre clubs.

Protocol COVID 19:

1) Tots els arquers i arqueres hauran de signar i acceptar el protocol sanitari que adjuntem a la inscripció.

Ajuntament de Cerdanyola

2) A la recepció de la tirada , es mesurarà la temperatura a tots els participants, els arquers amb símptomes compatibles amb el COVID, no hi podran participar .

3) La tirada es realitzarà guardant les mesures de distanciament, limitant així el nombre d’arquers que tiraran simultàniament, un per parapet.

4) Cada arquer serà responsable del seu material i de les seves fletxes, que retirarem d’un en un del parapet.

5) Dins del recinte esportiu, només es podrà estar sense mascareta durant el llançament de fletxes.

CRATOR PRODUCCIONS

Preu d’inscripció:
La tirada es gratuïta.

Classificació de la lliga:
De totes les jornades de la lliga , es comptaran les 3 tirades amb millor puntuació per proclamar els campions.

Gravats Industrials Peyma

Categories:
Les categories seran iguals per totes les modalitats
Infantil: Menors de 14 anys a 1 de Gener 2021.
Joves: Majors de 14 anys i menors de 18 anys a 1 de Gener 2021.
N T J : No tan joves, tota la resta… (sense comentaris).
No hi haurà categoria veterans , aquesta simplificació es fa per mantenir l’esperit jove i fomentar la competició.

Wintym Tem Store

Format de les Tirades:
Les tirades tindran el format oficial d’aire lliure 2020-21, amb les noves dianes i distàncies de la lliga.

La distribució de dianes serà aleatòria a la primera tirada i per classificació, a partir de la segona.

Impressions.cat

Distàncies (senior):

Compost: 50m Diana 80cm reduida (10-5)

Recorbat: 70m Diana 122cm (10-1)

Arc nu: 50m Diana 122cm (10-1)

Instintiu: 30m Diana 80cm (10-1)

Long Bow: 30m Diana 122cm (10-1)

Les tirades programades són les següents (L’organització es reserva el dret de canviar les dates programades):


Pendent de data: Tirada de Sant Martí


Pendent de data: Tirada de la Marató: COVID 19


Pendent de data: Tirada dels nassos


Pendent de data: Tirada dels Reis i Rucs

Pendent de data: Tirada de cupido